top of page

Privacy policy

Nicole's Beauty Bar

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nicole's Beauty Bar verwerkt van haar klanten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Nicole's Beauty Bar respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Nicole Palmer

Kransakker 18
6003 ED Weert


2. Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer en emailadres
d) Overzicht met huiddiagnose en evt. gezondheidsgegevens
e) Productgebruik van gegeven behandeling
f ) Het afhandelen van uw betaling

2.2 Nicole's Beauty Bar verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
– contact over te maken afspraken en/of annulering van afspraken
– het versturen van uitnodigingen/informatie over de diensten/activiteiten van Nicole's Beauty Bar
– het reageren op uw (aan)vraag en/of boeking/bestelling
b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m contra- indicaties bij diverse behandelingen.
c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
d) Nicole's Beauty Bar is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
e) Nicole's Beauty Bar heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.  Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

3. E-mail communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Nicole's Beauty Bar gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten, diensten en afspraakbevestigingen van Nicole's Beauty Bar.
Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar nicolesbeautybar106@gmail.com 

4. Informatie verstrekking aan derden
Nicole's Beauty Bar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden

5. Cookies
Wanneer u via onze website een afspraak boekt en u kiest ervoor om de gegevens op te slaan voor een volgend bezoek dan worden deze opgeslagen in een zogenoemde ‘session’ cookie. Dit is dus uitsluitend bedoeld om de gegevens op te slaan voor een volgend bezoek bij het inboeken van een afspraak.

6. Bewaartermijnen
Nicole's Beauty Bar verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. 

7. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nicole's Beauty Bar passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

8. Inzage
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

9. Wijzigingen
Nicole's Beauty Bar behoudt zich het recht om deze privacyverklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar nicolesbeautybar106@gmail.com

Ontharen - Gezichtsbehandeling - Manicure - Pedicure

bottom of page